O nás        Služby        Certifikát        Partneri        Tlačové správy        Kontakty

 
 

Galvanika a.s. je zameraná na prevádzanie povrchových úprav ocele zinkovaním a technológiou SurTec pre rôzne druhy priemyslu, ako automobilový, elektrotechnický, nábytkársky a ostatné strojárenské odvetvia. Touto činnosťou sa zaoberá od roku 1978, kedy bola vybudovaná ako súčasť bývalých Kovových tkanín Brezová pre zabezpečovanie povrchových úprav špeciálnej výroby.


V roku 1995 bola pretransformovaná do súčasnej podoby akciovej spoločnosti. V rokoch 1999-2000 bola technologická časť kompletne zrekonštruovaná a vybavená novým vysoko moderným technologickým, vizualizačným a meracím zariadením, čo v značnej miere zvýšilo efektívnosť práce, kapacitné možnosti výroby a umožnilo nám v plnom rozsahu plniť a zabezpečovať vysoké kvalitatívne požiadavky našich zákazníkov.


V súčasnej dobe sú kapacitné možnosti spoločnosti zhruba 4000- 5000 ton kovového materiálu ročne. Za dobu pôsobenia spoločnosti sme získali bohaté skúsenosti v oblasti prevádzania povrchových úprav vysokopevnostných ocelí, pri ktorých je nutná operácia dehydrogenizácie (odvodíkovania), čo sa vo veľkej miere uplatňuje pri povrchovej úprave pružín a niektorých druhov spojovacieho materiálu.


Našim zákazníkom máme možnosť v prípade potreby zabezpečiť dopravu výrobkov vlastnými dopravnými prostriedkami.


Našim cieľom a stratégiou je kvalita, termín, cena a vysoká spokojnosť našich zákazníkov.


Spoločnosť má certifikovaný systém kvality podľa normy ISO 9001 : 2008 Bureau Veritas.

 
O nás